แก้วหลอดฝาทิชชู่ที่ใช้ในร้านกาแฟ

QRCODE
CoffeeINDY
QRCODE
LAZADA
QRCODE
SHOPEEE
หลอดงอสีน้ำตาล ขนาด 5 มม. ยาว 21 ซม. แพ็ค 250 หลอด รหัสสินค้า 128186หลอดงอสีน้ำตาล ขนาด 5 มม. ยาว 21 ซม. แพ็ค 250 หลอด รหัสสินค้า 12818620.00 บาทhttp://coffeeindy.in.th/p/2000https://shp.ee/aqq2cgt
หลอดงอสีเขียว ขนาด 8 มม. ยาว 24 ซม. แพ็ค 100 เส้น รหัสสินค้า 818933หลอดงอสีเขียว ขนาด 8 มม. ยาว 24 ซม. แพ็ค 100 เส้น รหัสสินค้า 81893340.00 บาทhttp://coffeeindy.in.th/p/1933https://shp.ee/awmrgnb
หลอดช้อน ขนาด 8 มม. ยาว 24 ซม. แพ็ค 100 เส้น (สุ่มสีเท่านั้น) รหัสสินค้า 235995หลอดช้อน ขนาด 8 มม. ยาว 24 ซม. แพ็ค 100 เส้น (สุ่มสีเท่านั้น) รหัสสินค้า 23599530.00 บาทhttp://coffeeindy.in.th/p/2001https://shp.ee/5iuzhn7
ริเวอร์โปร กระดาษเช็ดมือ 300 แผ่น รหัสสินค้า 800507ริเวอร์โปร กระดาษเช็ดมือ 300 แผ่น รหัสสินค้า 80050765.00 บาทhttp://coffeeindy.in.th/p/2002https://shp.ee/b9jrz77
กระดาษทิชชู่สีน้ำตาล ขนาด 33*33 ซม. หนา 1 ชั้น พันแก้วกาแฟได้ บรรจุ 400 แผ่นต่อห่อ รหัส A027135.00 บาท

http://coffeeindy.in.th/p/1967
https://shp.ee/t6ncxst
กระดาษเช็ดปาก ขนาด 33 x 33 ซม. 2 ชั้น x 250 แผ่น รหัสสินค้า 2003กระดาษเช็ดปาก ขนาด 33 x 33 ซม. 2 ชั้น x 250 แผ่น รหัสสินค้า 200365.00 บาทhttp://coffeeindy.in.th/p/2003https://shp.ee/seymgef
ฝาเรียบ PET ขนาด 95 มม. แพ็ค 100 ชิ้น รหัสสินค้า 829917ฝาเรียบ PET ขนาด 95 มม. แพ็ค 100 ชิ้น รหัสสินค้า 82991740.00 บาท
http://coffeeindy.in.th/p/1931
https://shp.ee/mv7cg5t