ชุดเปิดร้านกาแฟ เจ๊แคทร์สั่งมา

ชุดโปรโมชั่นเครื่องชงกาแฟ โมกิต้า ชุดเลิฟเวอร์
      
โปรโมชั่นชุดเปิดร้านกาแฟ

สร้างแรงจูงใจให้ไปร้านกาแฟ

เมื่อไม่นานมากนี้ ผมได้แผนภาพข้อมูล สร้างแรงจูงในให้มาร้านกาแฟ จาก Fanpage K2 ผมคิดว่าแผนภาพนี้เปรียบเสมือนเข็มทิศ ที่ทำให้เรารู้ว่าร้านกาแฟที่เรากำลังจะเปิดนั้น ต้องการให้มีแนวคิดอย่างไรและจะมีจุดโดดเด่นแบบไหน ส่วนใหญ่แล้วเวลาจะเปิดร้านกาแฟมักจะคิดถึงการตกแต่งร้านที่มีสไตล์ตามแบบฉบับของเจ้าของร้าน กล่าวคือ ถ้าเจ้าของร้านชอบแบบไหน มีความชอบอะไรเป็นพิเศษ ก็มีแนวโน้มที่แต่งร้านกาแฟในลักษณะนั้น มากกว่าจะตกแต่งร้านตามความต้องการของลูกค้า

สร้างความต้องการให้เกิดขึ้น

ในโลกของการตลาด ความหยั่งรู้ถึงความต้องการของลูกค้าเป็นสิ่งสำคัญมาก ในธุรกิจหลายแขนงล้วนเริ่มต้นที่การศึกษาความต้องการของผู้บริโภค ก่อนที่จะออกแบบผลิตภัณฑ์ คำนวณต้นทุน กำหนดราคาขายและคิดโปรโมชั่นเ็้ด็ดๆ ในบางธุรกิจที่ชำนาญการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ ว่ากันว่าสามารถสร้างความต้องการของลูกค้าที่เกิดขึ้นได้ แม้เขาจะไม่ได้มีความต้องการบริโภคสินค้านั้นๆ เรียกกว่า ผู้บริโภคไม่เคยต้องการสิ่งนั้นจนกระทั่งมันเกิดขึ้น! เป็นนักการตลาดที่เข้าใจแก่นแท้จิตวิญญาณของผู้บริโภค

แต่ในแง่มุมของการเปิดร้านกาแฟ ผมคิดว่าความต้องการของลูกค้าที่จะเสพกาแฟนั้นมีทุกวัน และคงจะไม่มีวันหมด อย่างน้อยที่สุดต้องกิน 1 แก้วต่อวัน สำหรับบางคนต้องดื่ม 1 แก้วต่อมื้อหลังอาหาร (กลาเป็น 3 แก้วต่อวัน) จึังเป็นเหตุผลว่าร้านกาแฟส่วนใหญ่จึงแข่งขันในเรื่องราคาเป็นหลัก ทุ่มเทความคิดเพื่อค้นหาเมนูใหม่ๆ โปรโมชั่นใหม่เจ๋งๆ  เพื่อจะให้ลูกค้ามาซื้อกาแฟที่ร้านในราคาที่ถูกกว่าร้านอื่น มากกว่าจะคิดถึงว่า ร้านกาแฟแบบใดที่ลูกค้าต้องการและเราจะสร้างสรรค์ร้านกาแฟนั้น เพื่อสร้างความต้องการให้เิกิดขึ้นได้หรือไม่

จึงเป็นที่มาของแผนภาพนี้ครับ มาจากหนังสือชื่อ เปิดร้านกาแฟ เป็นหนังสือแปลจากต้นฉบับของญี่ปุ่น

สร้างแรงจูงใจมาร้านกาแฟด้วย 5WH1

แผนภาพนี้สามารถบอกอะไรเราได้หลายอย่าง โดยเฉพาะคนที่กำลังจะเปิดร้านกาแฟ สามารถใช้แผนภาพนี้เป็นแนวทางเปิดร้านได้ ใน Entry เก่าๆ ผมเคยบอกไว้ว่า บางคำนั้นไม่สามารถจำกัดความได้ เช่น บริการ แต่ในแผนภาพนี้ได้ให้ขอบเขตของคำว่าบริการไว้ และยังบอกถึงความต้องการของลูกค้า ด้วยการตอบคำถาม 5W 1H

อ่านบทความ บทบาทที่ร้านกาแฟควรมี และ ข้อพิจารณาในการเลือกร้านกาแฟ แผนภาพจาก K2

ลูกค้าต้องการร้านกาแฟแบบไหนก็สนองให้แบบนั้น

ผมชอบแผนภาพนี้ี่ที่แปลความหมายจากหลักการตลาด โดยเชื่อมโยง 7P กับ Consumer Insight ได้ดี ตัวแปรด้านขวาของภาพ คือ เมนูอาหาร (Product) บรรยากาศ (Physical evidence ) บริการ (Service) ทั้ง 3 กลุ่มนี้ ล้วนเป็นปัจจัยสำคัญของการเปิดร้านกาแฟ หากใครเรียนด้านการตลาดมา (ซึ่งเชื่อว่าคงเรียนกันทุกคน) จะเห็นว่าเครื่องมือทางการตลาดมีหลากหลาย ขึ้นอยู่กับว่ากำลังทำธุรกิจอะไรอยู่ แต่ละธุรกิจก็จะเลือกใช้เครื่องมือทางการตลาด หรือ P บางตัวมาประยุกต์ใช้เท่านั้น สำหรับการทำร้านกาแฟนั้น 3P นี้น่าจะเ็ป็นสิ่งสำคัญที่สุดครับ

แผนภาพนี้ยังให้ความหมายแบบสมการ x ->y ในทางวิชาการอาจจะไม่ถูกต้องนัก แต่ในมุมมองคนที่เปิดร้านกาแฟ จะมองเห็นภาพชัดและเข้าใจความหมาย นั้นหมายถึง ลักษณะความต้องการของลูกค้าเกิดขึ้น (เหตุที่เกิดขึ้น) และร้านกาแฟในคอนเซปไหนจะตอบสนองความต้องการของพวกเขาได้ (ผลที่ต้องการ) เช่น ถ้าลูกค้าต้องการอ่านหนังสือเงียบ ร้านกาแฟแบบไหน?จะเป็นที่ต้องการของลูกค้า ก็ต้องเป็นร้านกาแฟที่นั่งนานได้ และมีบรรยากาศที่เงียบสงบ หรือ ถ้าลูกค้านัดกับเพื่อนหรือแฟนไว้ที่ร้านกาแฟ ร้านกาแฟแบบไหน?จะเป็นที่ต้องการของลูกค้า ก็ต้องเป็นร้านกาแฟที่เปิดเพลงเบาๆ และตกตกแ่ต่งให้มีบรรยากาศของการพบปะเพื่อนฝูง

ลูกค้าต้องการมากกว่า 1 ตัวเลือก

โดยธรรมชาิติแล้ว ลูกค้าย่อมต้องการมากกว่า 1 ตัวแปรเสมอ แต่อาจจะให้น้ำหนักในแต่ละตัวแปรไม่เท่ากัน เช่น อยากได้ร้านกาแฟที่มีิอินเตอร์เนท และต้องการร้านกาแฟรสชาติดีๆ แต่เมื่อคิดแล้วว่า ร้านที่ว่านั้นเดินไกล อาจจะยอมซื้อร้านกาแฟใกล้ๆที่ต้องมีอินเตอร์เนท แต่รสชาติธรรมดาก็ได้

ลึกๆ ผมว่า การเปิดร้านกาแฟแล้วอยู่รอดได้ถือเป็นนักการตลาดที่เก่งนะครับ ทุกวันร้านกาแฟหาง่ายกว่าซื้อขนมครกอีก มีร้านใหม่เปิดทุกวัน มีร้านเก่าที่เป็นเจ้าถิ่น ไหนจะแฟรนไชส์ชื่อดังหรือร้านกาแฟเชนใหญ่ การอยู่รอดและต่อสู้ในตลาดแบบนี้ ต้องอดทน พากเพียร เป็นหมั่นหาความรู้ในด้านกาแฟ และด้านการตลาด เมื่อไหร่ที่พลาดก็พร้อมจะมีร้านกาแฟอื่นรองรับลูกค้าทันที ถ้าใครคิดว่าเก่งเรื่องการตลาด ต้องลองมาเปิดร้านกาแฟดู

ถ้าหากมีเรื่องราคาเข้ามาเกี่ยวข้อง

เช่นเดียวกันกับ Entry เก่า ที่มีภาพจาก Fanpage K2 แต่ละแผนภาพมักจะัขาดตัวแปรบางอย่าง ผมเข้าใจว่าอาจจะเ็ป็นเพราะหัวข้อ การสร้างแรงจูงใจให้อยากไปร้านกาแฟ ด้วยเครื่องมือ 5W1H  ลองคิดดูเล่นๆว่า หากมีเรื่องราคาเข้ามาเกี่ยวข้อง  อาจจะทำให้ข้อมูลคลาดเคลื่อนและแผนภาพนี้คงจะโยงใยมั่วไปหมด เช่น ถ้าผมกำัลังรอเพื่อนดูหนังเสร็จ ผมอาจจะเลือกร้านกาแฟใกล้ๆโรงหนัง (ความสะดวก) แต่เมื่อเห็นราคากาแฟแล้ว ก็เปลี่ยนใจ ยอมเดินไปอีก 30 ก้าว เพื่อเลือกร้านกาแฟที่มีราคาถูกกว่าร้านแรก (ราคามีผลต่อการเลือกร้านกาแฟทันที)

ปฎิเสธไม่ได้ว่าเรื่องราคานั้น เป็นตัวแปรที่สำคัญในการเลือกร้านกาแฟ

แรงจูงใจจากโปรโมชั่นร้านกาแฟเพื่อเพิ่มยอดขาย

ในเรื่องการสร้างแรงจูงใจให้มาร้านกาแฟ หรือพูดในแง่ของร้านกาแฟแล้วก็คือการเพิ่มยอดขาย การสร้างแรงจูงใจหรือการกระตุ้นในลูกค้ามาร้านกาแฟบ่อยขึ้น ซื้อบ่อยขึ้น หรือยอดเงินซื้อต่อหัวเพิ่มขึ้น ส่วนตัวแล้วมองว่าเ็ป็นเรื่องที่ทำได้ยาก เพราะพฤติกรรมของคนดื่มกาแฟจำนวนมาก ยังนิยมดื่มอย่างมากแค่ 2 แก้วต่อวัน แล้วจะจูงใจอย่างไรให้ซื้อเครื่องดื่มอื่นๆ (โกโก้ ชานมเย็น ไข่มุก เบเกอร์รี่ ซื้อฝากเพื่อน ลฯล) ผมเคยทะลึ่งทำโปรโมชั่น ซื้อกาแฟ 3 แก้ว ราคาปกติ 105 บาท (ปกติเครื่องดื่ม 35 บาทต่อแก้ว) ลดเหลือ 90 บาท (หรือแก้วละ 30 บาทต่อแก้ว)

ผลปรากฎว่า ลูกค้าก็ยังซื้อกาแฟปกติอยู่ดี คือ ซื้อวันล่ะ 1 แก้ว บางคนก็ซื้อ 2 แก้ว เป็นปกติอยู่แล้ว แต่พอแก้วที่ 3 พวกเขาก็กลับบ้านหมด ที่เจ๋งกว่านั้น ลูกค้านัดเวลามาซื้อพร้อมกัน เพื่อจะได้ลดราคาแก้วละ 5 บาท ยอดซื้อต่อหัวไม่ได้เพิ่มขึ้น ลดรายรับ และทำไม่ทันด้วย (เพราะมาพร้อมกัน) สุดท้าย โปรฯนี้ทำได้สัปดาห์หนึ่งก็เลิกไป

แต่ในกรณีของร้านกาแฟที่มีเบเกอร์รี่หรือขนมควบคู่ด้วย อาจจะจับคู่ทำโปรฯเพื่อเพิ่มยอดซื้อต่อหัวได้ครับ

สรุป

อย่างไรก็ตาม แผนภาพนี้คงจะเป็นแนวทางได้บ้างสำหรับคนที่เปิดร้านกาแฟ คล้ายๆตั้งคำถามกับร้านของตัวเองว่า ถ้าลูกค้าจะนัดเจอเพื่อนที่ร้านกาแฟ ทำอย่างไรให้ลูกค้าเลือกร้านกาแฟของเรา .. ถ้าลูกค้าจะอยากจะอ่านหนังสือเงียบๆ ร้านกาแฟของเราดีพอที่ลูกค้าจะเลือกหรือเปล่า?  ลองตั้งคำถามกับร้านตนเองบ่อยๆครับ ถ้ายังไม่ได้คำตอบที่ัชัดเจน ลองถามลูกค้าดูครับ

ขอบคุณแผนภาพข้อมูลจากหนังสือ “เปิดร้านกาแฟ” จาก K2 ครับ (ผมไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียกับ K2 นะจ๊ะ)


One Response to “สร้างแรงจูงใจให้มาร้านกาแฟ by K2”

เขียนความคิดเห็น

เมล็ดกาแฟคั่ว
เมล็ดกาแฟคั่วราคาขายถูกขายส่ง  
เรียนชงกาแฟฟรี
สูตรกาแฟสด
เครื่องชงกาแฟ
เครื่องบดเมล็ดกาแฟ
เครื่องปั่นสมูทตี้
อุปกรณ์ชงกาแฟ
รีวิวเครื่องชงกาแฟ
แนะนำร้านกาแฟ
เมล็ดกาแฟคั่ว
ชงชาสด
กลยุทธ์เปิดร้านกาแฟ
พฤติกรรมการดื่มกาแฟ
เปิดร้านกาแฟ
เรื่องเล่าร้านกาแฟ
แบรนดดิ้งร้านกาแฟ
เรื่องเล่า Pantip.com
กาแฟถุงกระดาษ

 
เพิ่มเพื่อน
line@coffeeindy

Line ID : benzcoffeeindy

ass

atlinecoffeeindy

 
claseecoffeeindy
หม้อต้ม bialetti
bialetti  
เชฟไอซ์

ผงชาเขียวมัชชะ
ผงชาเขียวมัชชะ
YOUTUBE
FACEBOOK