ที่เคาะกากกาแฟ

รูปชื่อราคา
(ราคาต่อชิ้น)กระถางพลาสติก สำหรับใส่ตั้งอ่างเคาะกากกาแฟ ลึก 10 ซม. (สุ่มสีเท่านั้น เลือกสีไม่ได้) 1610-209120.00 บาท
ที่เคาะกากกาแฟ อ่างเคาะกากกาแฟ ลึก 10 ซม. 1610-192520.00 บาท
อ่างเคาะกากกาแฟ ลึก 14 ซม. 1610-085อ่างเคาะกากกาแฟ ลึก 14 ซม. 1610-085750.00 บาท
อ่างเคาะกากกาแฟ สี่เหลี่ยมผืนผ้า 10 ซม. 1610-302อ่างเคาะกากกาแฟ สี่เหลี่ยมผืนผ้า 10 ซม. 1610-302830.00 บาท
ถังเคาะกากกาแฟ Tubbi ตัวเล็ก Knockbox (อ่างเคากากกาแฟ พลาสติก) 1610-303-C01850.00 บาท
Knockbox (อ่างเคากากกาแฟ พลาสติก)1610-303-C10750.00 บาท
อ่างเคาะกากกาแฟ +กล่องไม้ตั้งอ่างเคาะกาก สูง 12.5 สี่เหลี่ยมผืนผ้า (ไม้สีแดงออกดำ) 1610-527990.00 บาท
อ่างเคาะกากกาแฟ +กล่องไม้ตั้งอ่างเคาะกาก สูง 11.7 (ไม้สีแดงออกดำ) 1610-262-1อ่างเคาะกากกาแฟ +กล่องไม้ตั้งอ่างเคาะกาก สูง 11.7 (ไม้สีแดงออกดำ) 1610-262-11,400.00 บาท
อ่างเคาะกากกาแฟ +กล่องไม้ตั้งอ่างเคาะกาก สูง 16.5 (ตัวใหญ่) 1610-263-1อ่างเคาะกากกาแฟ +กล่องไม้ตั้งอ่างเคาะกาก สูง 16.5 (ตัวใหญ่) 1610-263-11,830.00 บาท
อ่างเคาะกากกาแฟ +กล่องไม้ตั้งอ่างเคาะกาก สูง 16.8 (ตัวใหญ่) 1610-2631,830.00 บาท
ถังเคาะกากกาแฟ Tubbi ตัวจิ๋ว Knockbox (อ่างเคากากกาแฟ พลาสติก) รหัส 1407550.00 บาท
อ่างเคาะกากกาแฟสแตนเลสกลม มินิ 1610-698อ่างเคาะกากกาแฟสแตนเลสกลม มินิ 1610-698550.00 บาท
ถังเคาะกากกาแฟ Tubbi Knockbox (อ่างเคากากกาแฟ พลาสติก) 1610-487ถังเคาะกากกาแฟ Tubbi Knockbox (อ่างเคากากกาแฟ พลาสติก) 1610-4872,800.00 บาท