ช้อนตักกาแฟ Coffee Spoon

ช้อนตวงกาแฟ 10 กรัม ยาว 12 ซม. ช้อนอบ ช้อนถั่วดิบ ผงกาแฟมาตรฐาน ช้อนวัด ช้อนถั่ว ช้อนตวง ช้อนชา ช้อนพลาสติก รหัส 2006ช้อนตวงกาแฟ 10 กรัม ยาว 12 ซม. ช้อนอบ ช้อนถั่วดิบ ผงกาแฟมาตรฐาน ช้อนวัด ช้อนถั่ว ช้อนตวง ช้อนชา ช้อนพลาสติก รหัส 200635.00 บาทhttp://coffeeindy.in.th/p/2006https://shp.ee/grwc4zt
ช้อนตวงกาแฟ 30 กรัม สีน้ำตาล ช้อนอบ ช้อนถั่วดิบ ผงกาแฟมาตรฐาน ช้อนวัด ช้อนถั่ว ช้อนตวง ช้อนชา ช้อนพลาสติก รหัส 2005ช้อนตวงกาแฟ 30 กรัม สีน้ำตาล ช้อนอบ ช้อนถั่วดิบ ผงกาแฟมาตรฐาน ช้อนวัด ช้อนถั่ว ช้อนตวง ช้อนชา ช้อนพลาสติก รหัส 200560.00 บาทhttp://coffeeindy.in.th/p/2005https://shp.ee/6mjwdq3