ชุดเปิดร้านกาแฟ เจ๊แคทร์สั่งมา

ชุดโปรโมชั่นเครื่องชงกาแฟ โมกิต้า ชุดเลิฟเวอร์
      
โปรโมชั่นชุดเปิดร้านกาแฟ

คูลลิ่งเมล็ดกาแฟคั่ว

บันทึกการคั่วเมล็ดกาแฟ #5 คูลลิ่งเมล็ดกาแฟให้เย็นเร็วที่สุด

ขั้นตอนหนึ่งของการคั่วเมล็ดกาแฟที่สำคัญ คือ การคูลลิ่งเมล็ดกาแฟครับ หลังจากคั่วเมล็ดกาแฟได้ในระดับที่ต้องการแล้ว ก็ปล่อยเมล็ดกาแฟออกจากถังคั่ว  … และหาวิธีทำให้เมล็ดกาแฟเย็นเร็วที่สุด

คูลลิ่งเมล็ดกาแฟคืออะไร ?

การคูลิ่งเมล็ดกาแฟ ก็คือการทำให้เมล็ดกาแฟเย็นลงเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ เมื่อคั่วเมล็ดกาแฟได้ระดับที่้ต้องการแล้วก็ปล่อยเมล็ดกาแฟลงในภาชนะที่เตรียมไว้ เมล็ดกาแฟที่คั่วเสร็จยังอมความร้อนอยู่มาก  ถ้าไม่ีรีบทำให้เมล็ดกาแฟเย็นลงอย่างรวดเร็วก็จะำทำให้กาแฟคั่วตัวมันเอง ก็คือเมล็ดมันยังร้อนอยู่น่ะครับ ตัวเมล็ดกาแฟจึงเผาไหม้ด้วยตัวมันเองต่อไป ทำให้ระดับการคั่วที่เราตั้งใจไว้ไม่เป็นอย่างที่คิด ผลก็คือเมล็ดกาแฟคั่วไม่ได้มาตรฐาน

ผมเคยได้ยินมาว่าเมล็ดกาแฟที่คั่วเสร็จแล้วคูลลิ่งไม่ดีพอหรือเมล็ดกาแฟเย็นช้าเกินไป ความร้อนจะเผาไหม้ความหวานๆหอมๆผิวด้านนอกของเมล็ด ทำให้กลิ่นหวานๆหอมๆนั้นหายไป กลายเ็ป็นกลิ่นเถ้าถ่านไปแทน

เครื่องคั่ว Gene Cafe กับปัญหาคูลลิ่งเมล็ดกาแฟ

หนึ่งปัญหาที่สำคัญมากเมื่อใช้เครื่องคั่ว Gene ก็คือ การคูลลิ่งเมล็ดกาแฟนี่ล่ะครับ จริงอยู่ที่เครื่องคั่วตัวนี้สามารถคุมระดับอุณหภูมิไฟได้ดี หม้อคั่วกระจายความร้อนได้สม่ำเสมอ แต่เมื่อคั่วเมล็ดกาแฟเสร็จแล้ว เริ่มทำงานคูลลิ่งเมล็ดกาแฟ การคูลลิ่งจะทำได้แย่มากๆ เ้ข้าใจว่าเครื่องตัวนี้ทำงานโดยเป่าลมเย็นธรรมดาแทนลมร้อนในการคั่วเท่านั้น ผมต้องรอให้เครื่องคูลลิ่งเมล็ดกาแฟเองใช้เวลาราว 15 นาทีเห็นได้ ทำให้เมล็ดกาแฟคั่วไม่ได้ระดับที่้ต้องการ ครั้นจะให้เครื่องคูลลิ่งเมล็ดกาแฟล่วงหน้าก่อนเลยก็คำนวณยาก  ทำไปทำมาเมล็ดกาแฟที่คั่วก็ไม่ได้ระดับที่กำหนดไว้

เมื่อปล่อยให้เครื่องคั่วเ่ป่าลมเย็นด้วยตัวมันเอง ผลก็คือหม้อคั่วลดอุณหภูมิเกือบเท่าอุณหภูมิในห้อง พอจะคั่วเมล็ดกาแฟต่อก็ต้องเริ่มเ่ร่งไฟใหม่อีกรอบ กลายเป็นว่าเสียเวลาสองต่อ ทั้งคูลลิ่งเมล็ดกาแฟให้เย็นและตั้งหม้อคั่วเมล็ดกาแฟให้ร้อนใหม่อีกรอบเพื่อเีตรียมคั่วในครั้งต่อไป

แก้ปัญหาคูลลิ่งเมล็ดกาแฟ

เมื่อเห็นว่าเสียเวลาสองต่อ จึงคิดว่าทำอย่างไรจึงจะให้เมล็ดกาแฟเย็นลด ขณะที่เครื่องคั่วจะทำได้ทำงานคั่วหม้อต่อไปได้เลย ผมจึงเริ่มจากวิธีบ้านๆคือ เอาพัดลมมาเป่าใส่เมล็ดกาแฟ พอคั่วกาแฟไ้ด้ระดับที่ต้องการก็กดหยุดเครื่อง หาผ้าจับหม้อคั่วแล้วเทเมล็ดกาแฟลงตะแกรงมีรู จากนั้นใส่เมล็ดกาแฟดิบเื่พื่อคั่วต่อทันที ส่วนเมล็ดกาแฟที่คั่วนั้นก็ให้พัดลมเป่าต่อไป ระหว่างที่เ่ป่าอยู่ก็หาไม้มาเขี่ยๆเพื่อเอาเมล็ดกาแฟที่อยู่ด้านล่างขึ้นมาโดนลมบ้าง ผลก็คือเมล็ดกาแฟเย็นได้เร็วขึ้น จากที่ต้องรอราว 15 นาที เหลือประมาณ 5-6 นาทีเท่านั้น ขึ้นอยู่กับผมเขี่ยเมล็ดกาแฟได้เร็วแค่ไหนด้วย

วิธีแก้ไขชั่วคราวนี้เหมือนจะดีครับ แต่การเอาพัดลมที่เปิดแรงสุดพัดเมล็ดกาแฟนั้น ทำให้ควันฟุ้งกระจายเป็นวงกว้าง ที่สำคัญมีเยื่อและฝุ่นที่มาจากเมล็ดกาแฟคั่วปลิวว่อนเต็มไปหมด ยิ่งเขี่ยเร็วๆเยื่อกับฝุ่นก็ยิ่งปลิวมากเข้าไปอีก ทำให้้ต้องตามเก็บกวาดเยื่อและฝุ่น ผลโดยรวมก็คือ คั่วเมล็ดกาแฟได้เร็วขึ้น คูลลิ่งเมล็ดกาแฟได้ระดับที่ต้องการ แต่เหนื่อยทำความสะอาดมากกว่าเดิม ..

จากนั้นจึงเริ่มหาวิธีการคูลลิ่งเมล็ดกาแฟใหม่ โชคดีที่ผมไปค้นเจอเว็บไซค์่ต่างประเทศ เป็นเว็บที่เกี่ยวกับการคั่วกาแฟตามบ้าน (เหมือนผมเด๊ะๆ) เว็บไซค์นั้นแนะนำว่า ให้หากล่องสีเหลี่ยมขนาดพอประมาณ ทำการเจาะรูวงกลมขนาดเล็กกว่าตะแกรงล็กน้อย จากนั้นให้เจาะรูขนาดข้อมือตรงไหนก็ได้ วงกลมขนาดเล็กนั้นมีไว้เพื่อวางตะแกรงมีรูถี่ๆ ขณะที่รูขนาดข้อมือมีไว้เพื่อ … ใส่ช่องดูดเครื่องดูดฝุ่นครับ

วิธีก็คือ เมื่อคั่วเมล็ดกาแฟเสร็จแล้วใ้ห้เทเมล็ดลงตะแกรง จากนั้นให้เปิดเครื่องดูดฝุ่น เครื่องดูดฝุ่นจะดูดความร้อน ฝุ่น และเยื่อกาแฟเข้าไปในเครื่อง ส่วนที่เหลือก็จะตกค้างอยู่ในกล่องกระดาษแทน น่าเสียดายที่ผมไม่ได้่ถ่ายรูปเก็บไว้ แต่ดูจากรูปใกล้ๆนี่ก็ได้ครับ วิธีทำคล้ายๆกัน

คูลลิ่งเมล็ดกาแฟ วิธีนี้ดีมากๆ ผมต้องขอบคุณความเห็นหนึ่งในร้อยตะวันที่ทิ้งคอมเม้นท์ไว้ ผมเลยตามลิ้งไปพอเห็นภาพนี้ก็จินตนาการออกเลยว่าต้องทำอย่างไร เสียค่าเครื่องดูดฝุ่นไปเกือบพันแต่ได้วิธีคูลลิ่งเมล็ดกาแฟที่มีประสิทธิภาพ การคูลลิ่งด้วยเครื่องดูดฝุ่นทำให้เมล็ดกาแฟเย็นลงเร็ว ฝุ่นและเยื่อกาแฟก็ไ่ม่ฟุ้ง ผมเกือบจะดีใจแล้วที่จัดการปัญหาได้ แต่จู่ๆเครื่องดูดฝุ่นก็ดับไปเฉยๆ เพิ่งมารู้ภายหลังว่าเครื่องดูดฝุ่นร้อนเกินไป เครื่องจึงตัดไฟไม่ให้ทำงาน

สุดท้าย ผมจึงใช้วิธีผสมทั้งสองข้างต้น พอคั่วกาแฟเสร็จก็เทไว้ให้พัดลมเป่า พอเย็นได้ระดับหนึ่งแล้วก็เอาไปให้เครื่องดูดฝุ่นช่วยดูดฝุ่นกับเยื่อออก ก็ยังดีที่งานน้อยลงและได้เมล็ดกาแฟที่ดีขึ้น

ช่วงเวลานี้เป็นช่วงที่วุ่นวายที่สุดแล้วครับ ผมเสียเวลางมหาวิธีเป่าหรือดูดให้เมล็ดกาแฟเย็นเร็วๆกว่าจะลงเอยเป็นยังไงก็เสียแรงเสียเวลาไปอะ ยังนึกอยู่เลยว่านี่แค่เครื่องคั่วตัวเล็ก คั่วทีละ 200 กรัมเท่านั้น ถ้าเป็นเครื่องคั่วตัวใหญ่จะวุ่นวายแค่ไหน

ขัดเมล็ดกาแฟ

เมื่อคูลลิ่งเมล็ดกาแฟเสร็จแล้วก็ต้องมาขัดเยื่อเมล็ดกาแฟ ปกติแล้วเมื่อคั่วเมล็ดกาแฟเสร็จจะมีเยื่อบางๆคลุมเมล็ดกาแฟไว้ ส่วนหนึ่งจะหลุดออกระหว่างคั่ว ส่วนหนึ่งจะหลุดช่วงคูลลิ่งแต่ยังมีบางส่วนที่หลงเหลืออยู่ เยื่อเมล็ดกาแฟนี้หากมีมากเกินไปจะส่งผลต่อรสชาติ (เคยได้ยินมากว่าถ้าเยอะๆรสชาติมันจะเฝื่อนๆ) เมื่อคูลลิ่งเสร็จผมต้องเอามือถูๆกับเมล็ดกาแฟ เอามือกำเมล็ดกาแฟเยอะๆแล้วลงแรงบดๆ เพื่อให้เยื่อกาแฟหลุด จริงๆแล้วพวกนี้ไม่ต้องทำก็ได้ครับเพราะอย่างที่บอกว่าเยื่อมันหลุดเกือบหมดแล้ว

เรื่องการคูลลิ่งจะดีอยู่่อย่างที่ว่าจะทำอย่างไรก็ได้ให้เมล็ดกาแฟเย็นลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งไม่เกี่ยวกับเรื่องคั่วเมล็ดกาแฟที่ต้องอาศัยความรู้และประสบการณ์ ขณะีีที่การคูลลิ่งนั้นทำให้เย็นเร็วที่สุดก็ำพอแล้วครับ จะเอาพัดลมธรรมดาหรือพัดลมไอน้ำมาเป่า หรือหาเครื่องมาดูดความร้อนโดยใช้โบรเวอร์ก็ได้ ใครที่เก่งหน่อยอาจจะออกแบบให้มีใบพัดกวนเมล็ดกาแฟระหว่างคูลลิ่งก็ได้

เริ่มเบื่อคั่วเมล็ดกาแฟ

ผมใช้เครื่องคั่ว Gene cafe ได้เพียง 5-6 เดือน ก็เริ่มรู้สึกเบื่อๆ การคั่วเมล็ดกาแฟเป็นอะไรที่ต้องทำซ้ำๆ คั่วรอบหนึ่งก็ราว 20 นาที ระหว่างคั่วก็ดม ฟังเสียง ดูเมล็ด คั่วเสร็จก็คูลลิ่ง เสร็จแล้วก็เอาไปบด ชิม .. ทำอย่างนี้ซ้ำไปเรื่อยๆจนเริ่มเบื่อ แถมระหว่างคั่วก็ร้อนอีกต่างหาก อีกส่วนหนึ่งในช่วงนั้นเป็นช่วงที่ราคาเมล็ดกาแฟดิบสูงขึ้น ทำให้เมล็ดกาแฟขาดตลาด ใครมีเมล็ดกาแฟดิบก็อุ้มเก็บไว้คั่วขาย ถ้าจะขายก็ขายทีละเป็นตัน เลยหาซื้อเมล็ดกาแฟดิบมาคั่วเหมือนเมื่อก่อนไม่ได้ หุ้นส่วนที่ร้านกาแฟก็เริ่มเบื่อเมล็ดกาแฟที่มาให้ลองชิมเรื่อยๆ ชิมไปชิมมาก็เฉยๆ ไม่ได้มีผลต่อยอดขายหรือความพอใจลูกค้าแต่อย่างใดนิ

จึงเริ่มมีไอเดียว่า บางทีน่าจะถึงเวลาที่ต้องลงทุนเงินอีกก้อนเพื่อจัดซื้อเครื่องคั่วเมล็ดกาแฟขนาดที่ใหญ่ขึ้น เพื่อต่อยอดร้านกาแฟของตัวเองที่ขายอยู่ ช่วงนั้นๆเป็นช่วงเวลาที่หาข้อมูลนานพอสมควร ต้องเดินทางไปหลายๆที่ ไปดูเครื่องคั่วหลายๆแหล่ง มีทั้งเครื่องในประเทศ เครื่องต่างประเทศ เครื่องมือสอง ดูไปดูมาก็เจอเหตุการณ์น้ำ่ท่วมเสียก่อน โครงการจัดซื้อเครื่องคั่วเมล็ดกาแฟจึงต้องพับไปโดยปริยาย

ปัจจุับันเครื่องคั่ว Gene Cafe มีคนดูแลคนใหม่แล้วครับ เครื่องถูกส่งต่อไปที่เชียงใหม่แหล่งปลูกอาราบิก้าชั้นดี มีคนหนุ่มมาติดต่อซื้อต่อ ทางผู้ซื้อก็ส่งเมล์คำปรึกษาวิธีการใช้เครื่อง ผมก็พอให้ข้อมูลไปได้บ้าง เห็นแล้วคิดถึงตอนนี้ตัวเองซื้อเครื่องคั่วแล้วถามวิธีใช้กับคนขาย เหมือนกันเป๊ะๆ

สรุป

ผมคิดว่าส่วนตัวแล้ว มีเวลาคลุกกับเครื่องคั่ว Gene พอสมควร แต่ไม่ได้แปลว่าผมคั่วเมล็ดกาแฟได้เก่งสุดยอดนะครับ การคั่วเมล็ดกาแฟยังมีมิติซับซ้อนอีกมาก ยังมีอีกหลายปัจจัยที่ส่งผลต่อเมล็ดกาแฟคั่ว เครื่องคั่วตัวเล็กแม้จะมีประสิทธิภาพสูงแต่ก็จุดด้อยหลายจุดเช่นกัน ยิ่งมีความรู้เรื่อการคั่วเมล็ดกาแฟเพิ่มขึ้น ก็ยิ่งมองเห็นจุดอ่อนของเครื่องทำงานนั้นๆ (เพิ่งมารู้ตอนหลังว่า เครื่องคั่วตัวใหญ่หลายรุ่นจะมีระบบใบกวนเมล็ดกาแฟ ระบบลมดูดความร้อน และระบบบำบัดกลิ่นและควัน)

หลายคนบอกว่าเครื่องคั่ว Gene มีราคาสูงจนไม่อยากซื้อกันเท่าไหร่ แต่สำหรับผมแล้ว ผมคิดว่าถ้าจะศึกษาเรื่องการคั่วเมล็ดกาแฟระดับเบื้องต้นแล้ว เครื่องตัวนี้จะให้ประสบการณ์ได้มากพอควร ได้รู้ว่าเสียงเมล็ดกาแฟแตกเป็นอย่างไร เมล็ดกาแฟคั่วอ่อนต่างจากคั่วเข้มยังไง ได้เห็นการเปลี่ยนแปลงของเมล็ดกาแฟระหว่างการคั่ว ได้กลิ่นคั่วเมล็ดที่คล้ายๆกลิ่นคั่วพริก สำหรับผมแล้วถือเป็นประสบการณ์ที่ไม่เคยเจอมาก่อน

แต่อย่างที่บอกครับเมื่อลองทำไปสักระยะก็จะพบว่า ความรู้ที่เรามียังไม่พอและถ้าอยากได้ความรู้มากกว่าต้องค้นคว้ามากกว่าเดิม ต้องลงทุนมากกว่าเดิม วันหนึ่งไปซื้อเมล็ดกาแฟคั่วแถวรามอินทรา มีโอกาสไปดูเครื่องคั่วขนาด 15 กิโลกรัมมีกำลังทำงานอยู่ ดูแค่เครื่องก็พอประเมินราคาได้ว่าล้านกว่าๆ เครื่องทำงานมากกว่า 8 ชั่วโมงต่อวัน มีระบบรางไฟที่สม่ำเสมอ ระบบคูลลิ่งเป็นทำให้เมล็ดกาแฟเย็นเร็วภายใน 5 นาทีต่อเมล็ดกาแฟ 15 กิโลกรัม มีระบบแสดงความร้อน ความเร็วลม วัดอุณหภูมิหลายจุด แสดงผลแบบดิจิตอลต่อตรงกับไอแพค

ผมเจอของจริงในวันนั้น รู้เลยว่าที่ผมเคยทำอยู่มันเล็กน้อย .. หลังจากน้ำท่วม เครื่องคั่วขนาด 10 กิโลกรัมก็ตั้งอยู่ในบ้านผมแล้ว


เขียนความคิดเห็น

เมล็ดกาแฟคั่ว
เมล็ดกาแฟคั่วราคาขายถูกขายส่ง  
เรียนชงกาแฟฟรี
สูตรกาแฟสด
เครื่องชงกาแฟ
เครื่องบดเมล็ดกาแฟ
เครื่องปั่นสมูทตี้
อุปกรณ์ชงกาแฟ
รีวิวเครื่องชงกาแฟ
แนะนำร้านกาแฟ
เมล็ดกาแฟคั่ว
ชงชาสด
กลยุทธ์เปิดร้านกาแฟ
พฤติกรรมการดื่มกาแฟ
เปิดร้านกาแฟ
เรื่องเล่าร้านกาแฟ
แบรนดดิ้งร้านกาแฟ
เรื่องเล่า Pantip.com
กาแฟถุงกระดาษ

 
เพิ่มเพื่อน
line@coffeeindy

Line ID : benzcoffeeindy

ass

atlinecoffeeindy

 
claseecoffeeindy
หม้อต้ม bialetti
bialetti  
เชฟไอซ์

ผงชาเขียวมัชชะ
ผงชาเขียวมัชชะ
YOUTUBE
FACEBOOK