ชุดเปิดร้านกาแฟ เจ๊แคทร์สั่งมา

ชุดโปรโมชั่นเครื่องชงกาแฟ โมกิต้า ชุดเลิฟเวอร์
      
โปรโมชั่นชุดเปิดร้านกาแฟ

Raw coffee shop.

Entry is letting a coffee shop run by itself. By me (the owner) does not have to touch it. For people do not like coffee, but coffee could be like this. Aspect in the case of coffee lovers and you may read the article I wrote, it is not.

As I’ve said in previous articles that I myself do not like coffee at all. I know it’s espresso latte at a coffee shop to coffee and start eating on their own, then I will open it. If I have a partner or have access to sell really. I would not open a coffee shop I would not have this blog.

Do not lower the quality of the ingredients used in coffee shops.

Are almost sold out.

I sell coffee.During the first year of operation of coffee. I have a store and sell coffee in the morning. The afternoon I had to pick a partner for the coffee to cool. During the first year of the sale. Regarded as a learning experience selling. Training the owner to train endurance training making coffee is time to really learn the business.

Just a tiny little business. Just sell coffee, it is difficult to deal. The first thought that came to mind before opening. But when some time passed, I found that the coffee shop is not easy as you think. Each coffee mug is not hard but not too easy. Time is spent in training.

The fact that I found it. Indeed, there is a coffee shop. Dragging the long work hours.It encapsulates the mood to come to the coffee. Almost forgotten since the first month. I had a coffee shop round the sun coffee kiosk located approximately 10 kilometers away from home than most people need to wake up early to prepare for coffee to catch up before I took office.

Morning Coffee finish. The afternoon was a partner took over. I would be prepared to buy or sell the next day. (Which is not much at all) on the regular routine was to wake up early the afternoon it was time for the first full year of my career, I felt it happen.

1 year in the making with the coffee itself. Initially filled with excitement. Since I graduated I’ve been working as an employee in the past seven years. I had finished my coffee now. I still remember the sense of excitement that I studied under a four-year course of university.

I think I can do that. Knowledge learned in college to help raise money for four years now. The knowledge gained from the first day back to school made us coffee. College tuition in the tens of thousands. I like coffee was just five professionals already ingrained.

After over 5 months of excitement, they began to lose it. From ever trying to shock the coffee still was not time in the refinery. Visual design of the rooms have new promotions every month. I started out I had to go. Of loyalty made it clear I had to drink it.

Profit was once thought that was enough, but it was not enough to eat. The more you share with your partner. I love that I do not make it better. Experimental coffee first year begin to visualize yourself in the future, it is weird. If you do it this way indefinitely. Unless you have plans to expand in the future. This requires funding and time anyway.

Once it was thought to be. I will be selling coffee! This income is not enough to eat, but I would not sell it to a store and my life. Then the next day I started selling my coffee. I only sold it. Some days I just do not get it. If not, the partnership will continue. Contact me for coffee to go.

One important aspect of the coffee business coffee shop is my partner. During one of the coffee shops started to find a way to do it. I was sold the same amount. Each month, it would be profitable as well as the month before. Some months at least and do not want to sell.

That tells me that I do not love the coffee. I want to stop as soon as you see it happen. When a change occurs in any way. Need to consult with partners in all cases. It’s like a life partner with this partner. The segment closes cafe must RoadSync go helplessly.

With his help.

Before I almost had coffee with his diligent work to fit it. I also run a coffee shop next. Despite the increased expenditure on the wages of his first one. But it’s time for me to rise. Is worth it. Coffee is still a little bit of profit, but also coz it further.Find a coffee shop.

At this point, some may be regarded as the Kiosk are cafes. Working alone is sufficient.That must be it. Coffee shop and kiosk that was more than enough for just one person.But the point is, it is not enough to eat it. Because you share with your partner is the one that has to be subordinate to the sale. For a time to work on something else.

In fact, it’s not just about money, but it’s only disgusted me to open a coffee shop. Tell that to the coffee shop on your own. Tolerance afforded great significance. I think more important than the taste of coffee. Water is more important than this is the chain with the ASU. If you do not have the patience to endure Trading Forum The coffee was waiting for the time to post it. Not sure if I have to open a coffee shop or not you read the article about five habits have you found to open a coffee shop.

I was a spoiled one. I do not like to waste time at work, a long one. Without knowing how much it will sell. Coffee has become a habit that I started to like it.

Be the administration of the coffee.

When men love to take to the shops instead of partner is watching closely. I was floating by default. I want to be sold to get over I walk into a coffee shop to open. But this time, I was not sold. Has sold his place. Fortunately, the staff are very responsible. Learn it fast. Patriotic service.

When the other server. The main function of helping to care for the material, and I do not like coffee, so the new menu from time to time. At that time, it has more time. Have time to do. CoffeeIndy.com. As in this one. When not in front of the store so they have time to think. More analytical. Began plans to build a coffee shop. The idea is to transform raw materials again.

But sales and profits.Coffee beans.

Do not sell yourself on it. I do not see the profit, but sales in each month, but not weekly. The thing that changes occur. I do not have enough contact with the customer. Not in contact with the coffee. Not adjust the grinder every morning. I’ve checked the coffee beans. It’s tight, it just started dropping. What ever it is, it started to decrease, along with the need for more and more money.

But when the day began the new catalog that Would be better if we use raw materials that are cheaper than ever. We will have more profit margin. Would be better if we decide Coffee Joined enough for a whole month. Applied to the gas transport is reduced and roasting coffee beans to store them. It will save you fuel up. I use coffee beans from Doi Chang grade segment is turned to start the coffee beans are imported from abroad. Or coffee grown on the low-lying areas.

Lost customers!

To 5-6 months after I started the raw material. I was told that the purchase of raw materials used in the shop. The material then I do not have a partner. Not a follower. (Assumed to be arbitrary. Well, I think I do) I hit something that will sell them to me. Until one is found. Some drinks sales began to decrease significantly.

One client who is a regular customer since I first opened it. One day when I accidentally came across his fur shop. He said that when I was with a coffee or drink it odd that one customer was told that coffee was strange to me. I do not like coffee .. 

I do not know how to respond to his client. My partner says that customers may be thinking to yourself. But I am aware of that. Customers to consume coffee on a coffee beans on a few months ago. Which conditions it will not taste right.Refined espresso at the waterfall flows into it. I am not a supporter to the ground. My partner does not eat as much coffee.

The pearl milk tea sold well to a certain extent. I’m assuming I change the formula to a boil, then remove the tea leaves to take advantage of. To sell a certain amount of sales, not the glass! One of the major rivals to open stores near you.Segment and part of the lower-quality materials and skills used.

As well as beverages, cocoa, tea and dinner. I changed all the sauce ingredients in cocoa cheaper. Gogo less fat than the original. Cooling of the milk used was 500 kg waste per kg 100 only what is clearly another. I ate Cocoa Rate Online with iced tea than it does not suit.

Do not skimp on the quality of

I once heard someone say that fresh. If you are selling coffee to the rich really not jealous of that. Be put into full play. Choose materials that are really good. Customers to install and buy it. The one I’ve found. You will get to know how good the taste of coffee. When it was just coffee. I know that Arabica fine. Planted more than 1,200 meters above sea level, fermentation and roasting the body a steady hand on the third grade a day for 25 seconds in distilled Joined Mali sweetened condensed milk.

To this day, I believe this is it. I think it will sell coffee. Do not skimp on the ingredients used and the need for very high quality. Tie it to the customers. At least one party to the customer base. Profitable in the future. If a customer chooses to buy coffee from us. This means that they recognize the quality and attention to the coffee shop. When changes.Reduce the quality or supply of They will not know what’s going on at the end of his tongue if lucky customer will tell us.I say unfortunately, it is not a coffee shop and go to another.

In addition to sales, earnings decline in the first month, I was stunned to get the damn partner. Men were told not to sell drinks as before. I got a customer complaint. Then I was back to lower raw material again. Lesson is very important to open a coffee shop.

Abstract

I’m not sure if this is helpful Entry per person at the coffee shop or not. Mainly because I have always been open to. Be your own coffee. And the raw material itself. I would say it is. When Mary started with customer support, sales and profits began to hire other people to take care of the coffee shop. We can only see the difference in income.

We will contact customers buying less coffee. Less compression arms. Resolution less grinding. The walk from the business itself. Moreover, the profit margin would increase in the segment. The change makers recipe ingredients and qualities of the glass may be handed down to. Like a coffee shop or restaurant is famous as the name was changed to popularize quality raw Learning Center margins than ever before.

Sometimes the line between the proceeds of coffee with love for coffee. Seems to be the opposite. If we distill fresh espresso, faded out. Or bitter deep burns. We will use it to brew the coffee shock cooler clients. Alternatively, the shock is empty. Virtual money, which dropped to 10 per then GRM new shock instead served as a glass it is not profitable, it may be served.

Similarly to steam milk for lattes to hot. The rest was milk that led to repeated or stream. To remove the remaining milk mixture in coffee to customers. Or you can eat the rest of it go. I do not take it to the customer.

How to sell to customers. Gain less today to tomorrow. Or the sale of low grades. Profit today, but tomorrow he might not return.


เขียนความคิดเห็น

เมล็ดกาแฟคั่ว
เมล็ดกาแฟคั่วราคาขายถูกขายส่ง  
เรียนชงกาแฟฟรี
สูตรกาแฟสด
เครื่องชงกาแฟ
เครื่องบดเมล็ดกาแฟ
เครื่องปั่นสมูทตี้
อุปกรณ์ชงกาแฟ
รีวิวเครื่องชงกาแฟ
แนะนำร้านกาแฟ
เมล็ดกาแฟคั่ว
ชงชาสด
กลยุทธ์เปิดร้านกาแฟ
พฤติกรรมการดื่มกาแฟ
เปิดร้านกาแฟ
เรื่องเล่าร้านกาแฟ
แบรนดดิ้งร้านกาแฟ
เรื่องเล่า Pantip.com
กาแฟถุงกระดาษ

 
เพิ่มเพื่อน
line@coffeeindy

Line ID : benzcoffeeindy

ass

atlinecoffeeindy

 
claseecoffeeindy
หม้อต้ม bialetti
bialetti  
เชฟไอซ์

ผงชาเขียวมัชชะ
ผงชาเขียวมัชชะ
YOUTUBE
FACEBOOK