ชุดเปิดร้านกาแฟ เจ๊แคทร์สั่งมา

ชุดโปรโมชั่นเครื่องชงกาแฟ โมกิต้า ชุดเลิฟเวอร์
      
โปรโมชั่นชุดเปิดร้านกาแฟ

The current primary spending coffee market. I do not deny that the clients office. Or a group of people working there are very high for coffee addicts. cafe to have sales of more than prose per day , most of it will come from this office well. Although the group with high coffee intake, eating behavior, but also a lot of coffee in the office as well this Entry strategy or approach to making coffee in the office.

 

Cafes strategy in the office.

District office here in the city will inevitably prevail. Enough to see a clear and strong. Ari is the Asoke, Silom, Sathorn nut so I’ve heard. These areas do not have time to pay rent on a monthly or daily rent it. Yeah, but think of the Bill by the hour. Some morning coffee for three hours, then there will be other people with food for three hours one evening a retail clothing again. I do not know the real story.

Be satisfied with a big glass!

Behavior of people in the office are alienated from other groups that Clients often want to save the cost of coffee and delicious. The demands on the quality of the coffee counter directly. Coffee quality is much higher. Customers perceive as good. But I do not buy too expensive! Turn to each other for more than

Large coffee mug.Actually, I was a partner in a coffee shop that was half the district office. But there is also a small community, it is a hybrid. During the first year I sold 16 oz of coffee in the market, all of which differ from each other in size, 22 oz with things I had a shop from his village. It is more expensive than the selling price. Which can not be surprised that sales are lower than other stores.

When I apply the two decided to make the change to a 22 oz glass coffee all add up with another $ 5 to be able to compete with other cafes. At least it’s not just about size C. Kwok. The large glass sold as well. T think it to look at the price and taste of coffee.

The decision to admit frankly that there are quite a lot of concern. Due to the larger size of the glass can affect the taste of coffee and fresh. Some customers prefer a 16 oz coffee anyway, but on the positive and negative benefits and drawbacks. Decided to change all the glass is 22 oz.

Feedback is returned. Customers who are part of it, then I lost it. With its customers to buy more coffee from the store.Although coffee is the same or higher than the previous. Enough to conclude that the case must be sold to people in the office, 22 ounce glass, only because of the market size is forced to sell it.

Behavior of customers to the office like a coffee mug worth that is not a giant coffee before the taste was very good.And if there is a pattern, it will attract more customers. With this feature. Thus, the district office Eraึ coffee shop. Were to sell 22 ounces of coffee in almost all

Sensitive to the office coffee prices.

One thing is obvious. Office coffee is the very high sensitivity. $ 5 coffee at higher prices affect the decision to purchase. Bad taste than coffee delivery. It’s not just customers, but $ 5 is $ 5! We see a coffee shop in the office copy of cutting a rival Rai shops. I’ve been undercut by a rival coffee shop. 17 per glass coffee sales. Baht – crazy! But he did not really sell it. Later on, it was a 20-25. – But I would also sell more expensive anyway.

Price to eat every day.

Coffee prices are 5 BahtI’d never heard him talk on office workers. I sat at the desk in front of the store.Customers can order coffee and then sit on the front as well. Coincidentally, they talked about my coffee. He told friends that like the taste of coffee here. (I smile, I hear), but do not buy at all .. (shrink your page).

Coffee is a drink that does not need it. I have to eat every day, not just a segment, but the office coffee all want coffee before work. It turns out that they have been selling coffee at a reasonable price. Or the customer can eat it every day at work. If you feel that the gap would be to eat a traditional coffee or coffee packets instead.

So try to set the price consumers are expected to buy it every day. And efforts to control costs as low as low can be. Which will affect the profit margin. However, the high volume of sales on the glass coffee competitors, it will be priced as low as customers eat every day.

10 get 1 free promotion back then.

When I need to set the price for the customers eat every day. Other shops in the market have recognized this.Therefore, the price of coffee as well. I thought to myself I did not know it. But the district office number. The coffee shop is a coffee shop several times. If coffee is a coffee shop that sells 10 stores in the same coffee shop more than 5.

‘re On. Taste similar promotions, plus 10 one will have a role immediately. I think that the office coffee. If it is a 10 cup coffee shop to another shop but I do not see it. So I’ll have it by the 10th but this one is worth the most.

I tell you from my experience. After the lunch I will have one of the employees at the head office or to buy coffee orders typically those employees to determine whether or not it is specified as a coffee shop where It’s up to me to buy coffee.

The coffee I bought it. What is a coffee shop that has one is because it has 10 employees passably to buy coffee mugs or 11 glasses of free will. I was then free to take your own glass. Buy some staff did not mind too much. It is a rush to buy the coffee.

It can be seen that sometimes influence a decision or purchase. I was not the only one. Sometimes it is to buy.Behavior in the office like a coffee shop it. To buy coffee.

Coffee low price strategy.

Ah, it looks like the little truism Beverage. If you open a coffee shop in the district office. issue price of a cup of coffee is a very important decision. perhaps the eggs, milk, soft landing. The delicious aroma of Arabica several hundred kilos. The variety of the menu. Or atmosphere. Virtually no part in the decision to purchase the coffee district office. I just bought it and they will pay for it to work.

I do try to sell coffee to the market price equal to or lower than the market is excellent. I know that is difficult because each usually get the rent, but the price is already set. Office rents in the area are very expensive. Perhaps more than in-store price for it.

Abstract

It may seem like a strategy. Behavior seems to buy coffee than coffee district office. ABC district office if I try to open a coffee shop in a small glass of it before. Is it worth buying into. The market price is equal to or lower than the market.And then to control their own costs to a minimum. To see a profit on the difference.

Concluded that this is one. If you really want to get rich from selling coffee. The district office is located at the end it should look.


เขียนความคิดเห็น

เมล็ดกาแฟคั่ว
เมล็ดกาแฟคั่วราคาขายถูกขายส่ง  
เรียนชงกาแฟฟรี
สูตรกาแฟสด
เครื่องชงกาแฟ
เครื่องบดเมล็ดกาแฟ
เครื่องปั่นสมูทตี้
อุปกรณ์ชงกาแฟ
รีวิวเครื่องชงกาแฟ
แนะนำร้านกาแฟ
เมล็ดกาแฟคั่ว
ชงชาสด
กลยุทธ์เปิดร้านกาแฟ
พฤติกรรมการดื่มกาแฟ
เปิดร้านกาแฟ
เรื่องเล่าร้านกาแฟ
แบรนดดิ้งร้านกาแฟ
เรื่องเล่า Pantip.com
กาแฟถุงกระดาษ

 
เพิ่มเพื่อน
line@coffeeindy

Line ID : benzcoffeeindy

ass

atlinecoffeeindy

 
claseecoffeeindy
หม้อต้ม bialetti
bialetti  
เชฟไอซ์

ผงชาเขียวมัชชะ
ผงชาเขียวมัชชะ
YOUTUBE
FACEBOOK